การเลือกและการกำหนดขนาดคูลิ่งเทาเออร์

หลักการ

คูลิ่งเทาเออร์เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดพิเศษซึ่งใช้การสัมผัสโดยตรงระหว่างอากาศและน้ำ เพื่อการแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนความร้อนนี้มีทั้ง ความร้อนสัมผัส และ ความร้อนแฝงที่ใช้ในการระเหยน้ำ ไปสู่บรรยากาศ ในทุกหนึ่งกิโลกรัมที่น้ำจากคูลิ่งเทาเออร์ระเหยไป จะดูดความร้อนออกไปประมาณ 2430 kJ ของปริมาณน้ำที่ยังเหลืออยู่ ดังนั้นยิ่งมีการระเหยของน้ำมากเท่าใด การถ่ายเทความร้อนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น การถ่ายเทความร้อนนอกจากนี้โดยอากาศ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของมัน แต่การแลกเปลี่ยนความร้อนจากความร้อนสัมผัส มีค่าน้อยเมื่อเทียบกับความร้อนแฝง ที่ใช้ในเปลี่ยนสถานะของน้ำ

การเลือกขนาดคูลิ่งเทาเออร์

ปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทที่คูลิ่งเทาเออร์ ขึ้นอยู่กับ อัตราการไหลของน้ำ อุณหภูมิน้ำที่ไหลเข้า อุณหภูมิน้ำที่ไหลออก และ อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ สมรรถนะการทำงานของคูลิ่งเทาเออร์ในเทอมของอุณหภูมิน้ำไหลออก จะขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ แบบ ขนาด การออกแบบ และการใช้งาน คูลิ่งเทาเออร์ดังนั้นการเลือกขนาดคูลิ่งเทาเออร์ควรเป็นไปตามข้อมูลการใช้งานของท่าน ร่วมกับตาราง หรือชาร์ทที่ทางบริษัทผู้ผลิตคูลิ่งเทาเออร์ได้จัดไว้.

อุณหภูมิแตกต่างระหว่างอุณหภูมิน้ำไหลออก กับอุณหภูมิกระเปาะเปียก จะเรียกว่า "approach" ส่วความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิน้ำไหลเข้าและน้ำไหลออก จะเรียกว่า "range"

ขอให้สังเกตุว่าขนาดของคูลิ่งเทาเออร์จะใหญ่ขึ้น เมื่ออุณหภูมิกระเปาะเปียกสูงขึ้น โดยจะมีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างมากถ้า approach มีค่าน้อยกว่า 5.56oC

โปรแกรมบนเว็บเบราว์เซอร์สำหรับการเลือกขนาดคูลิ่งเทาเออร์

ในการใช้โปรแกรมการเลือกของเราคุณควรทราบอัตราการไหลของน้ำ อุณหภูมิน้ำเข้า อุณหภูมิน้ำออกและอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย .....ใช่ ไปกันเลย