งานบริการและสนับสนุน

ความสำเร็จทางวิศวกรรม

นอกจากการขายคูลิ่งเทาเออร์ เรายังมีบริการหลังการขาย ซึ่งบริการนี้ครอบคลุมถึง การออกตรวจที่หน้างาน และการให้คำแนะนำ จากผู้เชี่ยวชาญของเรา ในการป้องกัน/หลีกเลี่ยง ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับ คูลิ่งเทาเออร์ เพื่อช่วยคุณในการจัดการ เพื่อลดอุบัติเหตุหรือการสูญเสียจากคูลิ่งเทาเออร์
เชิญตรวจสอบบริการที่เราเสนอหรือติดต่อเราเพื่องานบริการเฉพาะทาง