ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยคูลิ่งเทาเออร์ มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและออกแบบคูลิ่งเทาเออร์

การก่อตั้งบริษัท

บริษัท ไทยคูลิ่งเทาเออร์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 ด้วยเงินลงทุนกว่า 60 ล้านบาท เราเป็นผู้ผลิตรายแรกในในประเทศไทยที่สามารถดำเนินการผลิตรคูลิ่งเทาเออร์แบบพัดลมดูดอากาศแบบไหลสวนทางกัน และแผ่นระบายความร้อนชนิดแผ่นฟิลม์ FRP

บริษัทของคนไทย

เราเป็นบริษัทแรกที่ผลิตคูลิ่งเทาเออร์ในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก B.O.I. วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2523 เป็นบริษัทของคนไทย โดยใช้วิศวกรไทยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นด้วยตนเองมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ภารกิจและพันธะสัญญา

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ในการผลิตคูลิ่งเทาเออร์ เรามีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง มีการจดสิทธิบัตร แผ่นอีลิมิเนเตอร์ และ แผ่นระบายความร้อน สมรรถณะสูง ผลิตภัณฑ์ ของเราเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทีมงานที่แข็งแกร่ง

ทีมงานมีความสำคัญอย่างมากในความสำเร็จของเรา

อ่านต่อไป