โลกของคูลิ่งเทาเออร์

จากปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา บริษัท ไทยคูลิ่งเทาเออร์ ได้ส่งมอบคูลิ่งเทาเออร์ที่มีการออกแบบอย่างยอดเยี่ยมและสร้างมาเพื่อให้ทำงานนานหลายปี เทคนิคการออกแบบและการสร้างของเราปฏิบัติตามหลักการที่เข้มงวดตามมาตรฐาน CIT ที่ความซับซ้อนในการออกแบบ การก่อสร้างและการติดตั้งระบบ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างมาก

การทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง

ฝีมือและประสบการณ์ในระบบระบายความร้อน

บริการที่รวดเร็ว

ชิ้นส่วนทั้งหมดจะถูกเก็บไว้สำหรับบริการที่รวดเร็ว

สินค้าไทย

ใช้ทั่วโลก

ไทยคูลิ่งเทาเออร์มีประวัติและประสบการณ์ในการผลิตคูลิ่งเทาเออร์มากว่า 40 ปี เราทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง มีการจดสิทธิบัตร แผ่นอีลิมิเนเตอร์ และ แผ่นระบายความร้อน สมรรถณะสูง ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราเป็นสมาชิกของสถาบันเทคโนโลยีการทำความเย็น (CTI) และงานออกแบบของเรานั้นสอดคล้องกับ CTI

เป้าหมายของพวกเรา

เป้าหมายของเราคือจัดหาคูลิ่งเทาเออร์คุณภาพสูงในหลากหลายประเภทดังต่อไปนี้ ปัจจุบัเราสามารถผลิตคูลิ่งเทาเออร์ที่มีขนาดการระบายความร้อนตั้งแต่ 3 RT - 6,000 RT หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

เริ่มทำสิ่งนี้กันเลย

การวิจัยและพัฒนา

สิทธิบัตร

มีการจดสิทธิบัตร แผ่นอีลิมิเนเตอร์ สมรรถณะสูงของการไหลแบบสวนทางกัน

มีการจดสิทธิบัตร แผ่นระบายความร้อน สมรรถณะสูงของการไหลแบบตั้งฉากกัน

ชุดขับเกียร์ทดรอบ

บริษัทไทยคูลิ่งเทาเออร์เป็นผู้นำในการผลิตและใช้งานเฟืองขับของชุดขับของพัดลมระบายความร้อนในประเทศไทย เราใช้ชุดขับเกียร์ทดรอบมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน เราสามารถออกแบบและผลิตชุดขับเกียร์ทดรอบสำหรับ คูลิ่งเทาเออร์ที่มีขนาดตั้งแต่ 5HP-40HP (Service factor 2)

การฝึกอบรมและการสนับสนุนด้านวิชาการ

บริษัทไทยคูลิ่งเทาเออร์ ยินดีให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาในงานวิจัยเกี่ยวกับคูลิ่งเทาเออร์เช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยราชภัฏและอื่นๆ

นอกจากนี้บริษัทไทยคูลิ่งเทาเออร์ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมทางเทคนิคทั้งภาครัฐและเอกชน

การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์

รูปแบบการไหลแบบสวนทางกัน

คูลิ่งเทาเออร์ของเราเป็นแบบไหลสวนทางกันพร้อมกำแพงกั้นเพื่อปรับสมดุลการไหลของอากาศที่เข้ามา

จาก CTI และตำราการถ่ายเทความร้อน แสดงให้ว่า ภายใต้เงื่อนไขการออกแบบเดียวกัน การไหลแบบสวนทางกันมีสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนดีกว่าแบบไหลตัดกัน

หัวฉีดความดันหมุนในทิศที่สเปรย์ฉีดขึ้น

หัวฉีดแปลงพลังงานความดันเป็นพลังงานจลน์โดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือหมุน

มันเป็นกระบวนการทำความสะอาดตัวเองและไม่มีการสะสมของอนุภาคที่ผนังด้านใน

ระบบมวลเฉื่อย

การออกแบบระบบมวลความเฉื่อยของเราสามารถตัดความไม่สมดุล / การสั่นสะเทือนไม่ให้มากระทำกับโครงสร้างของคูลิ่งเทาเออร์

ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นแยกที่รองรับโดยด้วยสปริง


สมาชิก: