เอกลักษณ์การออกแบบของบริษัท ไทยคูลิ่งเทาเออร์

โมเดล TSM: Induced draft counter flow cooling tower/พัดลมดูดอากาศแบบไหลสวนทางกัน

รุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมหนักที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรง
ประกอบด้วย: น้ำอุณหภูมิสูง + สกปรกมีสารแฝงลอย + มีความเป็นกรด

นวัตกรรมการประดิษฐ์

หัวฉีดความดันแบบหมุนวน

ฉีดสเปรย์ให้ไหลขึ้น

หัวฉีดจะแปลงพลังงานจากความดันเป็นพลังงานจลน์โดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือหมุน
เป็นกระบวนการทำความสะอาดตัวเองและไม่มีการสะสมของอนุภาคที่ผนังด้านใน การทำงานเป็นแบบไหลสวนทางกันโดยการฉีดน้ำออกจากหัวฉีดในทิศพุงขึ้นไป ดังนั้นคูลิ่งเทาเออร์ทำงานให้ประสิทธิภาพความร้อนที่เหมาะสมและประหยัดพลังงาน

การจัดวางแท่งฟิลล์แบบกระเด็นฝอย

แท่งฟิลล์แบบกระเด็นฝอยของเรา สามารถทำงานกับน้ำที่อุณหภูมิสูง สกปรกมีสารแฝงลอย มีความเป็นกรด ซึ่งฟิลล์แบบทั่วไปไม่สามารถทำงานได้
การบำบัดทางเคมีไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมเนื่องจากมีราคาสูงและมีปัญหากับสารเคมีที่ใช้ บริษัทไทยคูลิ่งเทาเออร์จึงออกแบบ แท่งฟิลล์แบบกระเด็นฝอยพิเศษที่มีความเหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล โดยช่องว่างระหว่าง ฟิลล์ต้องไม่เล็กจนเกินไปจนอาจเกิดการอุดตัน แต่ก็ต้องไม่ใหญ่เกินไปจนสูญเสียคุณสมบัติในการช่วยการถ่ายเทความร้อน

ท่อ HDPE

(ระบบการจ่ายน้ำ)

HDPE มีคุณสมบัติหลายๆอย่าง
* การบำรุงรักษาต่ำ
* ติดตั้งง่าย
* น้ำหนักเบา
* มีความยืดหยุ่น
* ทนการกัดกร่อน
* สามารถเชื่อมต่อได้
* ไม่รั่วซึม
* นำมาใช้ใหมได้

สปอร์ตไลท์

ระบบมวลเฉื่อย (Inertial Mass System)

การออกแบบระบบมวลความเฉื่อยของเราสามารถลดความไม่สมดุล / การสั่นสะเทือนมากเกินไปให้เป็นโครงสร้างคูลิ่งเทาเออร์

ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดวางอยู่บนชั้นแยกที่รองรับด้วยสปริง